juin 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
27 mai 2019

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
28 mai 2019

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h - 16h30: Yoga

15h - 16h30: Yoga
29 mai 2019

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 15h30: Chorale

14h - 15h30: Chorale

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h30 - 16h30: Conte

15h30 - 16h30: Conte

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
30 mai 2019 31 mai 2019

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 17h: Échecs

14h - 17h: Échecs
1 juin 2019 2 juin 2019
3 juin 2019

14h30 - 16h: Atelier bien-être

14h30 - 16h: Atelier bien-être

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
4 juin 2019

10h - 16h: Atelier cuisine

10h - 16h: Atelier cuisine

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique
5 juin 2019

14h - 15h30: Chorale

14h - 15h30: Chorale

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h30 - 16h30: Conte

15h30 - 16h30: Conte

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
6 juin 2019

14h - 16h30: Chant

14h - 16h30: Chant
7 juin 2019

14h - 17h: Échecs

14h - 17h: Échecs

9h30 - 19h30: Motoquad concept

9h30 - 19h30: Motoquad concept

14h - 16h30: Peinture

14h - 16h30: Peinture
8 juin 2019 9 juin 2019
10 juin 2019

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
11 juin 2019

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h - 16h30: Yoga

15h - 16h30: Yoga

14 02 00 06006: Les mardis du bénévolat

14 02 00 06006: Les mardis du bénévolat
12 juin 2019

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 15h30: Chorale

14h - 15h30: Chorale

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h30 - 16h30: Conte

15h30 - 16h30: Conte

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
13 juin 2019

14h - 16h30: Jeux de société

14h - 16h30: Jeux de société

11h30 - 15h30: Piscine

11h30 - 15h30: Piscine
14 juin 2019

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 17h: Échecs

14h - 17h: Échecs

9h15 - 20h: Équitation adaptée

9h15 - 20h: Équitation adaptée
15 juin 2019 16 juin 2019
17 juin 2019

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
18 juin 2019

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique
19 juin 2019

14h - 15h30: Chorale

14h - 15h30: Chorale

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h30 - 16h30: Conte

15h30 - 16h30: Conte

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 16h: Pâtisserie

14h - 16h: Pâtisserie

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
20 juin 2019

14h - 16h30: Chant

14h - 16h30: Chant

11h30 - 15h30: Piscine

11h30 - 15h30: Piscine
21 juin 2019

14h - 17h: Échecs

14h - 17h: Échecs

9h - 20h: Panoramique des dômes

9h - 20h: Panoramique des dômes

14h - 16h30: Peinture

14h - 16h30: Peinture
22 juin 2019 23 juin 2019
24 juin 2019

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Atelier dessins

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
25 juin 2019

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

11h - 16h30: Pique-nique au parc Bouvent

11h - 16h30: Pique-nique au parc Bouvent

15h - 16h30: Yoga

15h - 16h30: Yoga
26 juin 2019

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 16h30: Arts créatifs

14h - 15h30: Chorale

14h - 15h30: Chorale

14h - 17h: Club informatique

14h - 17h: Club informatique

15h30 - 16h30: Conte

15h30 - 16h30: Conte

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Jeux de société

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque

14h - 17h: Permanence de la bibliothèque
27 juin 2019

14h - 16h30: Jeux de société

14h - 16h30: Jeux de société
28 juin 2019

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 16h30: Atelier informatique

14h - 17h: Échecs

14h - 17h: Échecs

15h - 23h: Soirée karaoké

15h - 23h: Soirée karaoké
29 juin 2019 30 juin 2019

Revenir au calendrier